יום ש', י’ בתמוז תשע”ח
חדר יועצת
    האתר הראשי  |  דף הבית  

מאגר פעילויות לתחילת שנה J - תשע"ה 1) לקט פעילויות – מתוך אתר שפ"י: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/4B628048-1ECA-4C82-97D7-C6A0B77DEE17/193073/2014.pdf 2) אתר "שאיפה" (פעילויות לתחילת שנה וסוף שנה): http://www.sheifa.co.il/59775/%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A3-%D7%A9%D7%A0%D7%94 3) http://c3.ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=bb7dd8e9-2c73-4b81-991b-0f79f9773617&page=2b89584e-e550-4874-8a74-f41c2c933686&fol=66c4828a-a1a8-49b7-b09a-dd67c4a7693b 4) מתי"א חולון http://www.orianit.edu-negev.gov.il/Sigaltp/cp/homepage/start.htm5) פעילויות לתחילת שנה מטח .doc שנת לימודים פוריה ומהנה לכולם,שלכם,שרית

 
 
חדשות
הורים
תלמידים
נקודה למחשבה...
מורים
סרטי הדרכה  
כישורי חיים  
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום
מבט אל הדעת